Skolens historie

Flemming Efterskole blev grundlagt i 1893 og er derfor en skole med en lang historie. Vi er Danmarks længst fungerende efterskole, da vi ikke var lukket under de to verdenskrige.

Her på siden kan du læse, hvordan en tragisk ulykke i Kattegat under 2. verdenskrig fik stor betydning for Flemming Efterskole, og hvordan efterskolepigerne i 1989 boede dør om dør med plejehjemsbeboere.

FE Western Musical 178
Flemming Efterskole

"Vi skal hjælpe de unge i den vanskeligste alder i deres liv, overgangsalderen. Vi vil ibringe dem de kundskaber, som livet kræver af dem. Vi vil lære dem at føle, hvad der værd at elske, og hvad der er værd at hade. Vi vil hjælpe dem til en vågen samvittighed. Vi vil lære dem at ville,"

Joseph Pedersen, grundlægger af Flemming Efterskole 1893  

Historiske nedslag

1893 Joseph Pedersen grundlægger Flemming Efterskole, og 4. november begynder det aller første elevhold bestående af 22 unge mennesker.

1906

Josephs kone og læreren Andreas Justesen driver skolen videre efter Joseph Petersens død.

 

1907

Flemming Efterskole omdannes til A/S Flemming Efterskole.

 

1910

Sigurd Kristensen, der var tidligere højskolelærer ved Roskilde Højskole, bliver ansat som forstander.

 

1911

De danske efterskoler begynder at blive til kostskoler. 

 

1915

Sigurd Kristensen køber skolen, og aktieselskabet ophæves.

 

1916

Skolen oplever øget tilstrømning af elever, og bygningen, hvor der i dag er administration og serverrum, bygges.

 

1921

Sigurd Højbjerg bliver nu forstander, da Sigurd Kristensen rejser til Rens Efterskole ved Tønder. Sigurd Højbjerg er med sine 40 år som forstander den længst siddende forstander på Flemming Efterskole. 

Efterskolernes opfattes gennem 1920’erne mere og mere som selvstændige skoler i stedet for blot at være en forlængelse af den såkaldte børneskole

 

1931

Sigurd Højbjerg indvier en ny stor, flot gymnastiksal. Det er den, vi i dag kender som Fællessalen. Samtidig tages et nyt klasseværelse (nuværende køkken), et sløjdlokale (nuværende klasse 5) og en række elevværelser (nuværende vagtværelser) i brug.

 

1938

Sigurd Højbjerg opkøber nabohuset, hvor der bliver indrettet skolekøkken, opholdsstue og flere elevværelser. Det er der, hvor der i dag er Opholdsstue og Pent Øst.

 

1939-1945

Anden Verdenskrig rammer landet, og tyskerne beslaglægger næsten alle høj- og efterskoler.

 

1945

Turen er kommet til Flemming Efterskole, og et par tyske soldater møder op for at beslaglægge skolen til 150 soldater, der skulle ankomme fra Norge. Men der går flere dage, og soldaterne ankommer ikke.

 

1961

Sigurd Højbjerg overdrager skolen, der bliver en selvejende institution. Frode Møller bliver udpeget som bestyrelsesformand, og Svend Rolighed bliver ansat som forstander. Samme år begynder man med sommerskole for 20 piger i fem måneder, og vinterskole for 40 drenge i fem måneder.

 

1968

Det første fælleshold begynder på Flemming Efterskole med 30 piger og 30 drenge. Eleverne går til statskontrollerede prøver i 9. og 10. klasse, og skoleåret laves om til 10 måneder.

 

1971

Man bygger Sydfløjen med elevgangen Høje, klassegangen og et sløjdlokale, da sløjd var obligatorisk på skemaet.

 

1972

Elevgangen Flade bygges. Et byggeri der gav avisomtale, fordi det var en elevværelser med centralvarme og håndvask på værelserne.

 

1980

Skolens første idrætshal bygges. Det er den, vi i dag kalder Spejlhallen eller hal 1. 

 

1987

Drengene på Flemming Efterskole laver for første gang en rytmisk drengeserie til årets opvisning. 

 

1988

Naboejendommen, der husede plejehjemmet Lægården, sættes i udbud af kommunen, fordi der skal bygges et nyt plejehjem i Uldum. Flemming Efterskole vinder udbuddet foran et dansk flygtningecenter. 

 

1989

Der flytter 80 piger ind på Lægården. De kommer til at bo dør om dør med plejehjemsbeboerne, der endnu ikke flyttet, fordi plejehjemmet i Uldum ikke er færdigt ved skolestart. Det bliver nogle måneder med hyggelige besøg mellem efterskoleeleverne og de ældre.

 

1993

Formand Frode Møller går af og overlader posten til Niels Bie.

 

1995

Idrætshallen (hal 2) bliver bygget, og samtidig bliver hal 1 udvidet med en springgrav - den første efterskolespringgrav. Samtidig bliver de to haller forbundet med en mellembygning.

 

1998

Bente og Ole Vind bliver forstanderpar. Skolen har 124 elever, og gymnastikken er for alvor blevet en del af Flemming Efterskoles DNA.

 

2001

Spisesalen og musiklokalerne bliver bygget, og den tidligere gymnastik- og spisesal bliver omdannet til Fællessal. Skolen begynder at fokusere på både gymnastik, fodbold, håndbold og musik.

 

2003

Skolen udvider til 165 elever, da 2. års eleverne ikke figurerede i de første elevlister. Det satte gang i renoveringsarbejde og nybyggeri.

 

2004-2006

Elevgangen Pent Øst bygges, hal 1 udvides med springgravene mod syd og Undervisningshuset (UV) bygges. Kursen er dermed sat mod at blive en boglig gymnastikefterskole.

 

2010

Trods finanskrisen bygges det store Springcenter (hal 3), og det er tydeligt Flemming Efterskole satser mere og mere på gymnastikken.

 

2011

Sloganet Hjerne & Gymnastik bliver født, og det tidligere røde logo skiftes ud med det nuværende sorte logo. 

 

2015

Skolens fjerde hal Opvisningshallen indvies til første skoledag. I den forbindelse har har Rasmus Skov Borring skrevet melodi og Marie Markvard Andeserne tekst til skolens nye sang. 

 

2018

Kunstgræsbanen bygges, og fodbold bliver en større del af livet på Flemming Efterskole. Samme år kan skolen fejre 125 års jubilæum, hvor bagvæggen i Springcentret (hal 3) bliver udsmykket, og skulpturen Ling bliver rejst foran hallerne som markering af jubilæet.

2020

Corona-pandemie rammer verden, og for første gange må skolen sende eleverne hjem i ni uger med fjernundervisning. Da de vender tilbage, er afstandskrav og håndsprit en fast del af hverdagen på skolen. Årets translokation afholdes, men det er med forældre på livestream fordelt rundt i de forskellige lokaler på skolen.

 

2021

Endnu en gang må eleverne sendes hjem til en hverdag med efterskole hver for sig på grund af corona-pandemien. Efter 10 uger hjemme kan eleverne igen komme tilbage til en forholdsvis normal hverdag på skolen, men med to ugentlige coronatest, afstand og sprit. 

 

Skolen har i dag 220 elever med 120 piger og 100 drenge.