Skolens historie

Skolens historie

Skolens historie

Flemming Efterskole blev grundlagt i 1893 og kørte videre under begge verdenskrige. Dermed er vi landets længst fungerende efterskole.

Læs herunder hvordan en tragisk ulykke i Kattegat under 2. verdenskrig fik en stor betydning for Flemming Efterskole, hvordan efterskolepigerne i 1989 boede dør om dør med plejehjemsbeboere, og hvordan en admistrativ fejl blev skyld i skolens udvidelse.

Historisk tidslinje

1893

51-årige Joseph Petersen grundlægger Flemming Efterskole. Bygningen består af det, der i dag rummer kontor, lærerværelse og Pent Vest. Den 4. november starter det første hold elever, bestående af 22 unge mennesker.

"Vi skal hjælpe de unge i den vanskeligste alder af deres liv, overgangsalderen. Vi vi lbringe dem de kundskaber, som livet kræver af dem. Vi vil lære dem at føle, hvad der er værd at elske, og hvad der er værd at hade. Vi vil hjælpe dem til en vågen samvittighed. Vi vil lære dem at ville."

Joseph Petersen, 1893

Flemming_Efterskole_lowres.jpg


1906

Joseph Petersen dør af sygdom. Josephs kone og læreren Andreas Jensen driver skolen videre.


1907

Flemming Efterskole omdannes til A/S Flemming Efterskole.


1910

Sigurd Kristensen, tidligere højskolelærer ved Roskilde Højskole, bliver ansat som forstander.


1911

Efterskolerne begynder at blive kostskoler.


1915

Sigurd Kristensen køber skolen, og aktieselskabet ophæves.


1916

Pga. øget tilstrømning af elever rejses der en ny bygning på Flemming Efterskole. Den bygning vi i dag bruger til kontor og serverrum.


1921

Sigurd Højbjerg afløser Sigurd Kristensen som forstander, der rejser til Rens Efterskolen ved Tønder. Sigurd Højbjerg er stadig den længst siddende forstander med sine 40 år.

Efterskolerne opfattes nu mere og mere som selvstændige skoler, der ikke blot var en forlængelse af børneskolen.


1931

Sigurd Højbjerg indvier en stor, flot gymnastiksal (i dag fællessal) og klasseværelse (i dag køkkenets kontor), et sløjdlokale (i dag klasse 5) og en række elevværelser (i dag vagtværelser).

Samtidig indtræffer landbrugskrisen og foranlediger, at mange forældre ikke har råd til at sende deres børn på efterskole.


1938

Sigurd Højbjerg køber en nærliggende villa og indretter skolekøkken, opholdsstue og flere elevværelser (i dag opholdsstue og Pent Øst).


1939-1945

2. verdenskrig rammer, og tyskerne beslaglægger næsten alle høj- og efterskoler. 


1945

Et par tyske soldater møder op på Flemming Efterskole og befaler at beslaglægge skolen til 150 soldater, som skulle ankomme fra Norge. Efter flere dage er soldaterne stadig ikke kommet. Årsagen er, at det skib, de skulle med, var blevet sænket i Kattegat, og samtlige omkom i denne tragiske ulykke. Skolen slap dermed for lukning.


1961

Sigurd Højbjerg overdrager skolen, som bliver selvejende institution. Frode Møller bliver udpeget som bestyrelsesformand, og Svend Rolighed bliver ansat som forstander. 

Samme år begynder man med sommerskole for 20 piger i 5 måneder, og vinterskole for 40 drenge i 5 måneder.

hovedbygningen årgang 62-63.jpg


1968

Det første fælleshold starter med 30 piger og 30 drenge og med statskontrollerede prøver i 9. og 10. klasse. Skoleåret laves om til 10 måneder.

årgang 62-63.jpg


1971

Man bygger "Sydfløjen" med sløjdsal (sløjd er obligatorisk). Elevgangen "Høje" og klassegangen opføres med klasseværelser og elevværelser.


1972

Elevgangen "Flade" bygges. Det særlige kendetegn ved den bygning, som gav avisomtale, var, at man byggede en elevbolig med centralvarme.


1980

Skolens første idrætshal bygges. Det er den, vi i dag kalder Spejlhallen eller hal 1.


1983

Svend og Valborg Rolighed går på pension, hvorefter Tove og Flemming Hansen ansættes om forstanderpar.


1987

Drengene på Flemming Efterskole laver den første rigtige rytmiske drengeserie til opvisning.


1988

Naboejendommen, plejehjemmet Lægården, sættes i udbud af kommunen, da der skal opføres nyt plejehjem i Uldum. Efterskolen vinder udbuddet frem for et dansk flygtningecenter.


1989

80 piger flytter ind på Lægården og bor dør om dør med de ældre plejehjembeboere, der endnu ikke er flyttet. Det bliver et halvt år med hyggelige besøg hos hinanden og en masse anekdoter om gamle dage.


1993

Formand Frode Møller går af og overlader posten til Niels Bie.


1995

Idrætshallen (hal 2) bygges og samtidig bliver hal 1 udvidet med landets første efterskolespringgrav. De to haller fik også en mellembygning.


1998

Bente og Ole Vind bliver forstanderpar. Skolen har nu 124 elever, og gymnastikken bliver for alvor en del af Flemming Efterskoles DNA.


2001

Spisesalen og musiklokalerne bygges, og den gamle gymnastik- og spisesal bliver ombygget til fællessal. Skolen begynder nu for alvor en udvikling mod en skole med gymnastik, fodbold, håndbold og musik.


2003

Pga. en administrativ fejl figurerer de kommende 2. års elever ikke på elevlisten. Nødløsninger, renoveringsarbejde og nybyggeri udvider skolen til 165 elever.


2004-2006

Elevgangen "Pent Øst" bygges, hal 1 udvides med springgravene mod syd og undervisningshuset bygges. Derfra bliver kursen sat mod at blive en skole, hvor det boglige er i højsædet.


2010

Trods finanskrisen bygges springcenteret, og Flemming Efterskole satser mere og mere på gymnastikken.


2011

"Hjerne og gymnastik" sloganet bliver født, og det gamle røde logo skiftes ud med et nyt.

Samlet FE logo.jpg   Flemming_logo_RGB.png


2015

I forbindelse med indvielsen af skolens fjerde hal, opvisningshallen, får skolen skrevet sin egen sang "Stjernerne kalder". Rasmus Skov Borring har skrevet melodi og Marie Markvard Andersen tekst.

1st-dag-&-invielse-af-hal-4-26.png


2018

Kunstgræsbanen bygges og bliver startskuddet til at gøre fodbold til en del af Flemming Efterskoles DNA.

Kunstgræs.png


2020

Corona-pandemien rammer verden, og efterskoleeleverne sendes hjem i 9 uger, hvor de får online fjernundervisning. De vender tilbage til sidste del af efterskoleåret, hvor håndsprit og afstandskrav er en ny men fast del af hverdagen.

Skolen har i dag 220 elever med 120 piger og 100 drenge.

 

 

https://hsfo.dk/artikel/efterskole-jubilarer-vores-m%C3%A5l-er-stadig-at-g%C3%B8re-unge-klar-til-fremtiden

https://www.efterskolerne.dk/Faglig_viden/Efterskolens_historie_og_vaerdigrundlag