9. klasse på Flemming Efterskole

 

Tag din 9. klasse på efterskole, hvis du vil have en hverdag, hvor der både er plads til at udvikle dig fagligt og dyrke din sport på højt niveau.

Åbent Hus Flemming Efterskole
Hverdag På FE0041
Hverdag På FE0067

Fag i 9. klasse

I 9. klasse har du dansk, engelsk, matematik, tysk, naturfag, historie, samfundsfag og kristendomskundskab og idræt. Undervisningen på Flemming Efterskole er projektorienteret og tværfaglig, hvilket vil sige, at alle fag har relevans og giver nye perspektiver på det samme emne. 

Vi underviser i kristendomskundskab i 9. klasse, og vi kommer omkring alle fagenes emner, jf. fagets slutmål, men vi er efter §5a i “Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler” fritaget for at afholde prøve i dette fag. Eleven aflægger en fuld FP9-prøve, da et andet fag inden for den humanistiske prøvepakke vil blive udtrukket.

Faktaboks

Som 9. klasseelev har du samme antal valgfagstimer som i 10. klasse. I løbet af en uge har du sammenlagt 8 valgfagstimer, som du selv er med til at bestemme. Nogle af disse valgfag kan du få som et Superfag, hvor det får ekstra fokus

Valgfag

Valgfag - udbuddet varierer fra år til år: spring, tumbling, teamgym, dobbelt mini trampolin, badminton, rytme  håndredskab, fodbold, håndbold, klaver, guitar, volley, basket, løb, tysk, nørdematematik, nørdefysik, krea.