Boglig efterskole

Er du ambitiøs, og har du store drømme? Vi tager din fremtid seriøst.

Hverdag På FE0044
gymnastikefterskole

Vi stiller krav

Flemming Efterskole er en boglig efterskole, og derfor stiller vi krav til dig om afleveringsfrister, fremmøde og engagement, og du kan roligt gøre det samme til os. Vi har en forpligtelse til at motivere, differentiere og være fagligt knivskarpe på hvert vores område.

Vi garanterer høj faglighed og sikrer, at du er forberedt til din ungdomsuddannelse. Det betyder, at vi i de boglige timer motionerer hjernen lige så hårdt, som du oplever det til gymnastik og fodbold.

De boglige fag

Klik på fagene herunder for at blive klogere på, hvordan undervisningen foregår, hvad vi arbejder med i de boglige fag, og hvad vi lægger vægt på.

Dansk

Faglige udfordringer på alle niveauer

I faget dansk arbejder vi ambitiøst og målrettet med at fremme elevernes oplevelse og forståelse af forskellige teksttyper. Det sker ved blandt andet at præsentere eleverne for forskellige genrer, tidsperioder, metoder og temaer. Derudover arbejdes der også intensivt med den sproglige og kommunikationsmæssige dimension i både skrift og tale.

Undervisningen veksles mellem forskellige arbejdsformer såsom dialogiske aktiviteter, selvstændigt arbejde, klassegennemgang og gruppesamarbejde. Eleverne præsenteres for forskellige værktøjer med it som et centralt element.

Gennem en solid faglighed forbereder vi eleverne til prøverne og til ungdomsuddannelserne.

Det er vigtigt i danskundervisningen, at alle elever møder faglige udfordringer, der passer til deres niveau.

 

Engelsk

Fra forståeligt til korrekt engelsk

I faget engelsk er det vigtigt, at eleverne fortsætter deres sproglige udvikling, både mundtligt og skriftligt. Eleverne er i centrum, og derfor er det dem, der skal snakke og dermed forbedre deres engelsk gennem varierede arbejdsformer. Fokus er forskelligt for den enkelte elev fra forståeligt engelsk til korrekt engelsk! Grundtanken er at give eleven lyst til sproget og bruge det aktivt både i undervisningen og i fritiden.

En af grundstenene er, at eleverne opnår forståelse for de forskellige kulturer i de engelsktalende lande, og at de kan drage paralleller til det danske samfund.

Grammatikken og skriftligheden er en stor del af undervisningen, og her er det vigtigt, at eleverne forstår forskelle og ligheder på det engelske og danske sprog.

 

Matematik

Parat til en ungdomsuddannelse

På Flemming Efterskole er vores primære mål at sørge for, at alle elever i løbet af året bliver bedre til matematik og også gerne gladere for matematik.

Vi arbejder på et højt fagligt niveau, så der er udfordringer for alle elever, og vi bruger IT til at løse alle tænkelige matematiske problemstillinger. Eleverne lærer at lave dynamiske regneark, som kan hjælpe med at udføre komplicerede beregninger på få sekunder. Derudover arbejder vi med geometri og arbejdstegninger på computeren.

Kort sagt gør vi eleverne parate til at gennemføre den ungdomsuddannelse, de vælger.

 

Tysk

Udfordringer og succes

I tysk bliver eleverne mødt på deres niveau. Det er vigtigt at bevare deres motivation og lyst til at lære sproget ved at finde et sted, hvor de møder både faglige udfordringer og succesoplevelser.

Vi arbejder med meget afvekslende arbejdsformer både for at skabe variation i undervisningen og for at ramme forskellige læringsstile. Med det udgangspunkt er det ofte muligt for den enkelte elev selv at vælge arbejdsform eller opgavetype.

 

Fysik/Kemi

Faget om alting

Fysik/kemi handler om at forstå det univers, vi bor i. På Flemming Efterskole tror vi, at man bedst forstår faget ved at se det. Derfor laver vi mange forsøg om alt fra magnetisme, syrer og alkohol til lys og lyd. Vi har fokus på at forstå, hvad der sker i forsøget og hvorfor.

Du lærer at forstå, hvorfor stoffer reagerer som de gør. Du lærer at forudsige resultatet af kemiske reaktioner, før du faktisk selv har udført dem, og du lærer at lave fysik- og kemirapporterne, så du er bedst muligt forberedt til din ungdomsuddannelse.

 

Biologi/Geografi

Det grundlæggende for vores eksistens

Eleverne skal lære om de grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår. De skal tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget. I samarbejde med fysik/kemi skal eleverne videreudvikle naturfaglige kompetencer og viden, så de kan genkende, formulere og håndtere naturfaglige problemstillinger. Undervisningen veksles mellem forskellige arbejdsformer, og gennem en solid faglighed forberedes eleverne til prøverne og ungdomsuddannelserne.

 

Idræt

Teori og praksis

I idrætsundervisningen på Flemming Efterskole arbejder vi efter de gældende fælles mål for faget idræt, og vi bygger videre på elevernes tidligere undervisning og erfaringer. Vi arbejder bl.a. med boldspil og boldbasis, dans og udtryk, kropsbasis og redskabsaktiviteter.

Skolens gode faciliteter giver undervisningen et solidt fundament, og vi arbejder altid med de nyeste samfundstendenser. Undervisningen foregår ofte i mindre grupper, hvor eleverne modtager vejledning og feedback på deres arbejde og udvikling.

Idrætsundervisningen på Flemming Efterskole veksler mellem teori og praksis. Vi arbejder derfor både i teorilokalet med den idrætsfaglige teori og afprøver øvelserne i praksis, hvor vi eksperimenterer og inddrager relevante modeller.

Undervisningens endelige mål er at udvikle elevernes alsidige idrætskvaliteter og gøre dem klar til prøverne efter 9. klasse.

 

Historie, samfundsfag, kristendom

Tværfaglig undervisning i de tre fag 

I historie, samfundsfag og kristendomskundskab arbejder vi tværfagligt, da fagene har mange fælles emner og temaer. I løbet af året fordyber vi os i fem til seks emner, som samlet set dækker pensum i de tre fag, det kunne for eksempel være Israel/Palæstina-konflikten eller 1. og 2. verdenskrig.

Når vi arbejder med et emne, vil ét af fagene ofte have særligt fokus, men vi belyser emnet fra forskellige faglige vinkler, og eleverne vil derfor få en mere dybdegående forståelse af emnerne.

Det er en stor fordel for eleverne, hvis de kan se sammenhænge og drage paralleller på tværs af fagene. Faget er obligatorisk i 9. klasse.

Prøven i fagene er enkeltfaglig, hvilket vil sige, at man enten skal op i samfundsfag, historie eller kristendomskundskab.