Mentorordning

Alle elever på Flemming Efterskole får tilknyttet en mentor, der er en slags kontaktlærer, som følger eleven tæt hele skoleåret.

Hverdag På FE0073

Mentor

Mentor er en af lærerne fra skolen, og hver lærer har mellem 10-12 mentorelever. Cirka hver anden uge er der mentormøder for hele gruppen på skemaet, og i løbet af året har alle mentorer individuelle mentorsamtaler med deres mentorelever.

Det er også mentor, forældrene møder til forældresamtaler.

Hverdag På FE0066