Hjælp og støtte til ordblinde elever

 

På Flemming Efterskole er det at være ordblind ingen hindring for et godt og udbytterigt efterskoleophold.

Se læse- og ordblindevejleder Betina Lynge Lavrsen fortælle mere om, hvordan vi arbejder med ordblinde på Flemming Efterskole.

Betina forklarer om skolens arbejde med ordblinde
Rundvisning Flemming Efterskole

Det tekniske

På Flemming Efterskole bruger vi hjælpeprogrammerne AppWriter og TxtAnalyser. Vi har valgt de to programmer, da det er dem, der benyttes på alle landets ungdomsuddannelser. 

Hvis du fra din tidligere skole har været vant til andre programmer til læse- og skrivestøtte – som eksempelvis CD-ord eller Intowords – er der ingen grund til bekymring, da Appwriter minder meget om de to programmer.

Hverdag På FE0067

Du er ikke alene

På Flemming Efterskole er det ikke kun ordblinde elever, der arbejder med læse- og skriveteknologi (LST). Alle skolens elever har AppWriter og TxtAnalyser installeret på deres computer, da de også kan have gavn af programmerne. Det betyder, at du som ordblind ikke skiller dig ud i undervisningen på Flemming Efterskole.

Samtidig er alt materiale i undervisningen OCR-behandlet, så du kan bruge de digitale hjælpemidler med det samme, og alle skolens lærere er vant til at arbejde med AppWriter og TxtAnalyser, så du vil altid kunne få hjælp i den daglige undervisning.

Ekstra støtte og øvelse

For skolens ordblinde elever er der et obligatorisk valgfag, hvor eleverne sammen med skolens læse- og ordblindevejleder, Betina Lynge Lavrsen, en time om ugen øver sig yderligere i programmerne, får indblik i og lærer forskellige stategier og har fokus på morfemerne – det mindste sproglige element, som kan have en meningsbærende funktion – i ordene.

At være ordblind er et vilkår, man skal leve med resten af livet. Men med et indgående kendskab til de digitale hjælpemidler samt de læse- og skrivestrategier, som findes, kan man kompensere for de udfordringer, man har som ordblind.

Har I yderligere spørgsmål til, hvordan vi arbejder med ordblindhed på Flemming Efterskole, er I altid velkomne til at kontakte os.