Information årgang 22/23

Her kan du som kommende elev og forælder på Flemming Efterskole opdatere dig på, hvad I skal vide inden skolestart.

Det gode efterskoleliv

Kalender 22/23

Søndag 7. august 2022: Første skoledag

Vi glæder os til at se jer til første skoledag.

Kl. 14-15: Ankomst og indkvartering

Kl. 15: Velkomstmøde i hallen

August 2022

Søndag 7.: Første skoledag

Kl. 14-15: Ankomst og indkvartering

Kl. 15: Velkomstmøde i hallen

Uge 34: Introtur (Team 1+3: mandag til tirsdag, Team 2: tirsdag til onsdag)

Fredag 26.: Forældre- og mindre søskende dag. Derefter forlænget weekend indtil mandag 29. august kl. 15.30

Mandag 29.: Ankomst kl. 15.30

September 2022

8.-9.:  Humanistisk projekt

13.:  Demokratidag

16.:  Fælleskabsprojekt

21.: Fodboldstævne

Søndag 25.: Efterskolernes Dag kl. 11-18. Åbent hus for kommende elever og andre interesserede. 

Obligatorisk deltagelse for alle elever

Oktober 2022

Fredag 14.: Efterårsferie kl. 13.30

Ankomst søndag 23. oktober 2022 kl. 19-21.15

November 2022

Fredag 9.: Mulighed for elevfest

Søndag 6.: Forældresamtaler fra kl. 15-20

Fredag 11.: Musicalugen starter

11.-13.: Obligatorisk blive-på-skolen-weekend 

Torsdag 17.: Musical forestilling for bedsteforældre formiddag og eftermiddag. Forestilling for forældre og søskende kl. 18.30. Cirka kl. 21 er der forlænget weekend.

Søndag 20.: Ankomst mellem kl. 19 og 21.15

21.-25.: Brobygning for 10. klasser

30.: Flyttedag

December 2022

1.-2.: Obligatoriske gymnastikdage

Tirsdag 6.: Julemøde kl. 19-21 for hele familien. Venner er også velkomne.

12.-16.: 10. klasser laver OSO (obligatorisk selvvalgt opgave)

Fredag 16.: Mulighed for elevfest

Onsdag 21.: Gymnastikforevisning kl. 15 og derefter juleferie kl. 16

Januar 2023

Torsdag 5.: Ankomst senest kl. 15

Fredag 6.- søndag 8.: Obligatorisk gymnastikweekend

Onsdag 11.: Efterskolernes Aften - Åbent hus på skolen

Fredag 13.: Tilbud om forældresamtaler kl. 13-18 - IKKE obligatorisk

Søndag 22.: Afgang skitur om formiddagen

Lørdag 28.: Hjemkomst fra skitur

Februar 2023

Fredag 10.: Vinterferie kl. 13

Søndag 19.: Vinterferie slut. Ankomst 19-21.15

Fredag 24.: Kl. 14 Første opvisning for bedsteforældre, derefter kaffe og kage samt rundvisning på skolen af børnebørn.

Kl. 19: Første gymnastikopvisning for forældre og søskende, derefter kaffe to-go

Lørdag 25.: Opvisning i Viborg

Marts 2023

Torsdag 2.: Opvisning: Flemming Efterskole: Trekantsstævne m. Elbæk og Vestbirk

Fredag 3.: Opvisning: Fredericia 

Lørdag 4.: Opvisning: Flemming Efterskole: DGI Børnedag

Søndag 5.: Opvisning: Flemming Efterskole: Flemming Stævne

Mandag + tirsdag 6.-7.: Forskudt weekend. Ankomst tirsdag: 19-21.25

Lørdag 11.: Opvisning: Silkeborg & Ry

Søndag 12. Opvisning: Hammel Idrætscenter & Vejle

Fredag 17.: Opvisning: Middelfart

Lørdag 18.: Opvisning: Ribe & Varde

Søndag: 19.: Opvisning: Ringe & Højby

Mandag + tirsdag 20.-21.: Forskudt weekend. Ankomst tirsdag: 19-21.25

Onsdag 22.: Opvisning: Holing

Torsdag 23.: Opvisning: BGI

Søndag 26.: Opvisning: BGI

Torsdag 30.: Opvisning: Horsens

April 2023

Mandag 3.: Opvisning i Randers

Tirsdag 4.: Gallafest

Onsdag 5.: Påskeferie starter kl. 14.30

Mandag 10.: Påskeferie slut. Ankomst 19-21.15

Fredag 14.: Opvisning: Spektrum Odder

Torsdag 20.: Opvisning: Flemming Efterskole: Infomøde for årgang 23/24

Lørdag 15.: GymnastikGalla i Forum Horsens

Søndag 16.: Opvisning: Solrød

Maj 2023

2.-4: Skriftlig eksamensperiode

8.-11: Skriftlig eksamensperiode

Juni 2023

30 maj.-2.: Mundtlig eksamensperiode

Søndag 4.: Opvisning Flemming Efterskole: Jubilardag

Tirsdag 6.: Opvisning: Agerbæk Stadion

5.-9.: Mundtlig eksamensperiode

Fredag 9.: Mulighed for elevfest

12.-16.: Mundtlig eksamensperiode

Lørdag 24.: Translokation kl. 12.30

Flemming Efterskole A-Å

Her finder du svar på mange af de praktiske spørgsmål, der kan opstå op til et efterskoleopholds begyndelse. Noget af indholdet vil vi også sende til jer på mail, når skolestarten nærmer sig. Men hvis du slet ikke kan vente, så gå allerede nu på opdagelse.

Kom i form inden skolestart

For at undgå skader i begyndelsen af efterskoleåret, hvor din træningsmængde med garanti vil blive øget i forhold til det, du har været vant til, så er det vigtigt, at du er i god grundform, når du begynder på Flemming Efterskole. 

Skolens fysioterapeut, Lasse Søby, har lavet individuelle træningsprogrammer for springgymnaster, rytmegymnaster og fodboldspillere, og du kan finde alle videoerne i denne playliste på YouTube.

Fysioterapeut Lasse Søbye

FAQ

Få svar på nogle af de oftets stillede spørgsmål. Mange af spørgsmålene handler om, hvad man gør før det endelige efterskoleophold er valgt, men der kan også være hjælp at hente til kommende elever. Du finder vores FAQ her.

Det gode efterskoleliv (1)

Se et værelse

Kom med afdelingsleder i skolens praktiske afdeling, Jakob Rasmussen, på besøg på nogle af skolens værelser og hør lidt om regler og indretning.

Kom på værelsesbesøg med Jakob

Individuel elevstøtte

Individuel elevstøtte uddeles af den enkelte efterskole og kan søges af elever i de nederste 10 indkomsttrin på elevstøtteskalaen. Skolerne skal regnskabsmæssigt kunne gøre rede for, at tilskuddet kun anvendes til dette formål.

Tildeling af støtten skal være baseret på en konkret, individuel vurdering, og i denne vurdering kan der indgå flere faktorer, f.eks.:

 • At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang.
 • At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.
 • Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
 • Andre forhold

Der er ikke centralt fastsatte retningslinjer vedr. den individuelle elevstøtte ud over det overordnede formål. Tildelingen sker efter skolens egen beslutning og på skolens eget ansvar.

Afgørelser vedr. tildelingerne, der i praksis forventes at blive truffet af skolens daglige ledelse, kan ankes til skolens bestyrelse. Der findes ikke andre klageinstanser.

Ønsker I at ansøge om individuel elevstøtte, bedes I kontakte os i administrationen

Vejledning til udfyldning af skemaer

Den 23. februar sender vi jer alle dokumenter, der skal downloades og udfyldes. 

Denne vejledning kan bruges ved tvivl efter det digitale infomøde.

 • Download dokumentet (Find dem enten i tilsendte mail eller her på siden)

 • Print samtykkeerklæringen

 • Skriv under (ved fælles forældremyndighed skal begge forældre skrive under)

 • Scan eller tag foto af samtykkeerklæringen (præcist: lige oppefra og ned)

 •  Find link til upload i den tilsendte mail (kontakt os, hvis du ikke har modtaget mailen)

 • Klik "Ja" til samtykke i formularen. Der vil dukke et felt op, hvor I kan uploade det underskrevne dokument (Giver I ikke samtykke, klikkes i "Nej")

 • Upload den underskrevne samtykkeerklæring

 

Vi anbefaler at uploade fra en computer og ikke fra en telefon eller tablet.