Værdigrundlag

På Flemming Efterskole placeres du midt i et stort fællesskab, hvor alles bidrag er af allerstørste betydning.

Hverdag På FE0024

Tryghed, tillid og tolerance

Flemming Efterskoles aktiviteter bygger på værdierne tryghed, tillid og tolerance. 

Klare forventninger, rammer og regelsæt skaber tryghed for alle; elever, forældre og ansatte. 

For os er tillid, at vi har en grundlæggende tiltro til hinanden, og at vi sammen skaber en positiv udvikling for både den enkelte og for fællesskabet. 

Tolerance skabes, når man fordomsfrit indgår i et forpligtende fællesskab, og man lærer at acceptere hinandens forskelligheder.

Respekt og ansvar for hinanden

Vi ønsker at understøtte en positiv udvikling af den enkelte elev ved at styrke selvværdet og livslysten, og vi ønsker at understøttes fællesskabets udvikling ved hjælp af respekt og ansvar for hinanden i dagligdagen. 

Vi erkender vigtigheden af, at både den enkelte elev og det store fællesskab får oplevelser og udfordringer, der sikrer såvel faglig dygtiggørelse som personlige kompetencer.

 

Bliv en del af Skolekredsen

Skolekredsen er en kreds af frivillige mennesker, der står bag skolen og danner skolens bagland. Medlemmer er personer, der har en særlig tilknytning til skolen.

Skolekredsens medlemmer deltager i skolens generalforsamling og indbydes til skolens øvrige arrangementer.

Ansøg om optagelse i Skolekredsen

Hverdag På FE0067