banner-vaerdigrundlag.jpg

Om skolen

VÆRDIGRUNDLAG

Tryghed, tillid og tolerance

Flemming Efterskoles aktiviteter bygger på værdierne tryghed, tillid og tolerance.

Vi tror på, at vi på den måde skaber optimale rammer for udviklingen af den enkelte elev og for fællesskabet.


Respekt og ansvar for hinanden

Vi ønsker at understøtte en positiv udvikling af den enkelte elev ved at styrke selvværdet og livslysten, og vi ønsker at understøtte fællesskabets udvikling ved hjælp af respekt og ansvar for hinanden i dagligdagen.

Vi erkender vigtigheden af, at både den enkelte elev og det store fællesskab får oplevelser og udfordringer, der sikrer såvel faglig dygtiggørelse som personlige kompetencer.