Flemming Efterskole vil lave et museum, og har brug for din hjælp

 

Onsdag 13. april 2022

Flemming Efterskole som den så ud i midten af 1950'erne

Som Danmarks længst fungerende efterskole rummer Flemming Efterskole en kæmpe historie, som desværre har været lidt gemt væk for elever og besøgende. Det vil man nu råde bod på. 

»Lad os ikke miste noget fra fortiden. Kun med fortiden dannes fremtiden.« Således lød det fra den franske poet og forfatter François-Anatole Thibault.

Flemming Efterskole, der blev grundlagt i 1893, er Danmarks længst fungerende efterskole, og skolen rummer derfor både en enorm rig historie, og samtidig bærer skolen hele tiden kimen til fremtiden i sig via de mange unge elever.

»Jeg synes, at vi er forpligtede til i langt højere grad at gøre eleverne opmærksomme på det fællesskab, de træder ind i, når de begynder på Flemming Efterskole. Det er ikke bare et fællesskab med det enkelte elevhold, men det er et historisk fællesskab, og det skal vi blive bedre til at formidle,« forklarer Kent Kjersgaard-Hansen, der er kommunikations- og marketingansvarlig på Flemming Efterskole.

Derfor vil han nu have historien endnu mere frem i lyset, og arbejdet med skabelsen af et Flemming-museum er så småt begyndt.

»Skolen fejrede sit 125 års jubilæum i 2018, og dengang blev der lavet et stort stykke arbejde med at få kortlagt skolens historie, men da festtalerne var holdt, endte det meste materiale efterfølgende i et kælderrum under Lægården – det tidligere plejehjem i Flemming, der i 1989 blev købt af Flemming Efterskole, og hvor der i dag bor ca. 80 piger. Det rum er et skattekammer af gode historier, og det fortjener en central plads på skolen,« siger Kent Kjersgaard-Hansen, der håber, at et museum kan gøre fortiden og efterskolens rolle i samfundet langt mere vedkommende for både elever og besøgende.

Hvem er Grundtvig?

»Vi havde en digital rundvisning med komikeren Anders Fjelsted, og da vi besøger Lægården, spørger han en elev, hvem det er på et billede af Grundtvig, hvortil hun svarer, at det ved hun ikke. Det kan have været nervøsitet, der gjorde, at klappen gik ned hos eleven, men i min optik har vi som grundtvigsk efterskole fejlet, hvis ikke alle elever kan vækkes kl. 3 om natten og svare på, hvem Grundtvig er.«

En holdning, der bakkes op af skolens ledelse:

»Vi har på ingen måde glemt vores Grundtvigske ophav, men man kan måske nogle gange have så meget fokus på at udvikle sig, at man glemmer vigtigheden af de pædagogiske grundtanker, som det hele udspringer af: Skolen for livet som rammen om det livsoplysende element er helt centralt, når vi snakker om dannelse på Flemming Efterskole,« siger Anette Ebbe, viceforstander og konstitueret forstander på Flemming Efterskole, der ser frem til at åbne det nye museum – forhåbentligt i løbet af efteråret.

»Mange elever vil sikkert instinktivt sige, “hvad rager det mig?” Men det er vores opgave at gøre historien så vedkommende, at eleverne ser værdien i det historiske fællesskab, og jeg glæder mig til det kommende arbejde med udarbejdelsen.«

Har brug for din hjælp

På trods af et allerede omfangsrigt arkiv, så vil Flemming Efterskole meget gerne modtage yderligere materiale til det kommende museum.

»Vi har relativt meget materiale fra 1960’erne og frem i form af billeder, årsskrifter og lignende, mens ældre materiale er mere sparsomt,« forklarer Inge Bjerre, der selv er tidligere elev på Flemming Efterskole og i dag er ansat som bl.a. underviser i Krea.

Hun har katalogiseret skolens arkivmateriale – som også blev en personlig rejse tilbage i tiden:

Ole og Bente Vind fylder meget i skolens nyere historie

Ole og Bente Vind fylder meget i Flemming Efterskoles nyere historie, og vil naturligvis også få plads i museet.

»Det var selvfølgelig sjovt at bladre i fotoalbums og komme til starten af 1980’erne og pludselig finde billeder af mig selv, mine gamle veninder og tidligere lærere, køkkenpersonale og så videre, ligesom de gamle mindebøger fra elever har været uhyre spændende at læse,« siger Inge Bjerre.

Men på trods af et allerede omfangsrigt arkiv vil Flemming Efterskole meget gerne modtage mere fra gamle elever eller efterkommere til tidligere elever.

»Vi mangler især gammelt Flemming-tøj som trænings- og gymnastikdragter, men i det hele taget opfordrer vi alle, der har haft en relation til skolen til at kigge på loftet, om de har noget, der kunne være interessant for det kommende museum. Vi lover at passe rigtig godt på det,« siger Kent Kjersgaard-Hansen.

Har du materiale, eller har du en god historie om Flemming Efterskole, som du har lyst til at dele, er du meget velkommen til at sende en mail til Kent Kjersgaard-Hansen, og mens du venter på det fysiske museum, kan du gå på opdagelse i vores historie her.