Turbo på den grønne omstilling

 

Tirsdag 11. maj 2021

Varmepumper 0006

Nye varmepumper sparer Flemming Efterskole for 126 ton årlig CO2-udledning. Men det er blot ét af mange initiativer, skolen arbejder med for at sikre en grønnere hverdag. 

Mens Flemming Efterskole under lockdown var tom for elever, var der alligevel stor aktivitet på Skolesvinget 1 i Flemming vest for Horsens. 

Skolens gamle gasfyr blev skiftet ud med 16 varmepumper. En udskiftning, der reducerer skolens årlige CO2-udledning med 126 ton, hvilket svarer til 14 flyvninger rundt om jorden eller 180 bilers årlige udledning af CO2. 

- Det er vigtigt for os som skole at tage samfundsansvar og være bevidste om vores energiforbrug, og at vores elever færdes i et grønt miljø, fortæller forstander Ole Vind. 

Varmepumper snurrer på vindmøllestrøm 

De seneste to år har Flemming Efterskole for alvor haft fokus på grøn omstilling. Stort set al belysning på hele skolen er blevet skiftet til LED-lys, køkkenet arbejder hver dag på at mindske madspildet, og det madspild der måtte være, bliver omdannet til grøn energi gennem til et biogasanlæg hos virksomheden Marius Pedersen. 

Nu har de 16 varmepumper snurret i to måneder, og helt lavpraktisk udnytter de luftens energi til at producere både varme og varmt vand. Den strøm, der bliver brugt til pumperne, er certificeret vindmøllestrøm.

- Vi er super glade for at kunne levere en varmeløsning til Flemming Efterskole, som både giver økonomisk, praktisk og bæredygtig mening. Ved at supplere deres varmeløsning med varmepumper, kan skolen se frem til at spare penge på varmeregningen og samtidig reducere deres CO2-udslip betydeligt, siger kommunikationschef Martin Bak fra leverandøren Best Green.

Fokus på affaldssortering 

Næste step i skolens grønne omstilling er at affaldssortere i endnu højere grad, end det allerede er tilfældet. Fremadrettet skal affaldet sorteres i 12 kategorier, og der får eleverne en stor rolle i den daglige sortering. 

- Det er vigtigt for os, at eleverne er bevidste om den grønne omstilling, og at det er et fælles projekt, hvor vi tager de grønne valg sammen, siger forstander Ole Vind. 

Helt konkret får eleverne ude på værelserne todelte skraldespande, hvor de i første omgang skal sortere madaffald fra det øvrige affald. Herefter skal det øvrige affald sorteres ude ved affaldscontainerne, der er fordelt rundt på skolen. 

- Det skal selvfølgelig være lettilgængeligt for eleverne, hvis det skal kunne lade sig gøre. Det bliver en proces, vi skal igennem, men det skal nok blive godt, forklarer Jakob Rasmussen, der er afdelingsleder for skolens praktiske afdeling. 

Også de kommende elever på Flemming Efterskole kommer til at opleve nye initiativer, da Jakob Rasmussen løbende er i kontakt med konsulentvirksomheden Expero om innovative og effektive løsninger til skolens energistyring.