Rytme

Rytme er rytmisk gymnastik, hvor vi går i dybden med teknik, kropsbeherskelse, flow og indlevelse.

JAC5190
Bedsteforældreopvisning20200033

Gymnastik- og valgfagstime

Rytmisk gymnastik er både en del af de obligatoriske gymnastiktimer og en mulighed i valgfagstimerne. Hvor vi i den obligatoriske gymnastik tager mange af gymnastikkens basale elementer fra bunden, er der i valgfagstimerne mere tid til din personlige dygtiggørelse. Til valgfagstimerne er der færre elever, og vi lærer dig at træne rigtigt og nå de mål, du har sat dig for dit efterskoleår.

Udover fokusrytme kan du som valgfag også vælge:

 håndredskab