Eksamen eller ikke-eksamen

Er du ambitiøs, og har du store drømme? På Flemming Efterskole tager vi din fremtid seriøst. Det gælder også, hvis du vælger 10. klasse uden eksamen – det er nemlig frivilligt – men den høje faglighed og fokus på den boglige udvikling er den samme, som hvis man vælger 10. klasse med eksamen.

Hverdag På FE0044
gymnastikefterskole

10. klasse med eksamen

Afgangsprøverne i 10. klasse er frivillige, men hvis du gerne vil optages på en ungdomsuddannelse, skal du være opmærksom på, at det kan have betydning, om du aflægger prøverne i 10. klasse. 

Den boglige undervisning i 10. klasse med eksamen på Flemming Efterskole er sammenlignelig med den undervisning, de fleste kender fra folkeskolen. Undervisningen har et fast pensum, som skal være dækket ind for at forberede eleverne bedst muligt til eksamen.

En 10. klasse med eksamen giver eleverne mulighed for at øve sig yderligere i at gå til eksamen, inden eksaminer bliver mere krævende på ungdomsuddannelserne.

10. klasse uden eksamen

I de eksamensfri 10. klasser kan vi i højere grad arbejde frit og tværfagligt med den faglige fordybelse, da det giver en større frihed i undervisningen ikke at være bundet af et fast pensum. På den måde får vi mere tid til at fordybe os.

Det skaber mere plads til aktualitet og spontanitet samt øget elevindflydelse i undervisningen. Vi har særlig fokus på samtale, diskussion, formidling/fremlæggelse og ikke mindst selvproduktion. Derudover kommer vi til at tænke grundigt over, hvorfor vi gør det, vi gør, hvordan vi bedst når frem til det, vi skal – altså vi lærer at tænke metodisk.

Året afsluttes med en mundtlig og skriftlig fordybelsesopgave.