banner-karakterer.jpg

Undervisning

KARAKTERER

Over landsgennemsnittet

Som nedenstående billede fra Uddannelsesstatistik.dk viser, lå vores elever i 2018/2019 0,2 over landsgennemsnittet og 0,4 over kommunegennemsnittet.

Gennemsnittet for prøvekarakter i 9. klasse på alle efterskoler i 2018/2019 var 6,7.

Skærmbillede 2019-10-29 kl. 12.48.29.png

 

Karaktergennemsnit 10. klasserne

Tabellen herunder viser karakterergennemsnit for vores 10. klasser de seneste tre år. Karaktererne er hentet fra Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

  2018/2019 2017/2018 2016/2017
  10. kl. FS10

10. kl. stand-punkt

10. kl. FS10

10. kl.

stand-punkt

10. klasse FS10

10.kl.

stand-punkt

Dansk mundtlig 8,9 8,4 8,9 8,1 8,4 8,7

Dansk skriftlig

6,7 8,2 7,8 8,0 7,3 8,6
Engelsk mundtlig 8,0 7,9 7,5 7,9 7,9 8,5
Engelsk skriftlig 7,3 8,3 7,5 8,0 7,8 8,4
Fysik/kemi 8,8 8,6 7,9 8,1 8,1 8,6
Matematik mundtlig 8,1 8,3 7,7 8,2 8,1 8,5
Matematik skriftlig 8,3 8,5 10,1 8,5 8,9 8,6
Tysk mundtlig 8,2 8,0 8,3 7,9 6,9 7,2
Tysk skriftlig 7,8 8,4 8,2 7,9 7,8 7,9

 

 

Karaktergennemsnit 9. klasserne

Herunder ses en tabel med opgørelse  over karaktererne for vores 9. klasser de sidste tre skoleår. Karaktererne er hentet fra Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

  2018/2019 2017/2018 2016/2017
  9. kl. FSA

9. kl. 

stand-punkt

9. kl. FSA

9. kl.

stand-punkt

9. klasse FSA

9.kl.

stand-punkt

Biologi         6,9  
Dansk læsning 6,1 5,8 7,2 7,3 7,8 7,8
Dansk mundtlig 7,8 7,0 7,8 7,4 8,8 8,6
Dansk retskrivning 6,2 6,9 7,4 7,9 8,4 8,6

Dansk skriftlig

6,5 7,0 6,6 7,2 7,0 8,2
Engelsk mundtlig 8,3 7,0 8,2 8,2 8,9 8,0
Engelsk skriftlig - 7,2 6,9 8,4 - 8,5
Fysik/kemi skriftlig - - 6,7 - - -
Fysik/kemi/biologi/geografi 7,5 - 9,1 - 7,2 -
Geografi skriftlig 5,9 - - - - -
Historie 6,7 - - - 7,0 -
Idræt 8,5 7,8 - 9,4 10,0 8,9
Kristendomskundskab 7,7 - - - 7,6 -

Matematik med hjælpemidler

7,7 7,7 8,1 7,9 8,3 7,9
Matematik uden hjælpemidler 7,4 7,7 7,8 7,6 8,0 8,2
Matematik mundtlig - 7,7 8,3 7,8 - 8,0
Samfundsfag mundtlig - - 7,6 - - -
Tysk mundtlig - 6,5 - 7,0 - 7,8
Tysk skriftlig - 6,8 - 7,6 - 8,1

 

Overgangsfrekvens

Overgangsfrekvensen angiver elever i procent, som fortsætter på videregående uddannelser, eller for 9. klassernes vedkommende fortsætter i grundskolen.

Skærmbillede 2019-10-29 kl. 13.05.08.png