banner-karakterer.jpg

Undervisning

KARAKTERER

Blandt de bedste efterskoler i Danmark

Karaktererne tilbage til skoleåret 2001/02 kan du finde på nedenstående link: 

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit

De seneste mange år har Flemming Efterskole placeret sig i toppen på listen over de danske efterskolers karaktergennemsnit. Beregningerne er lavet ud fra skolens karakterer, i forhold til hvad man kunne forvente, når man tager elevernes baggrund i betragtning. Dette er bl.a. forældrenes husstandsindkomst, uddannelsesniveau og etnicitet.

CEPOS laver hvert år i samarbejde med Undervisningsministeriet en grundig statistik over "undervisningseffekten" i alle landets skoler. Der finder vi Flemming Efterskole på en flot 4. plads ud af de 195 skoler på listen. 

Det er vi selvfølgelig rigtig stolte over, og det viser at vores fokus på stærk faglighed bærer frugt. Vi mener, at hjerne og gymnastik tilsammen udgør et stærkt fundament for de unge mennesker.

Se tabellen her

 

Karakterer 9. klasserne

Herunder ses en tabel med opgørelse  over karaktererne for vores 9. klasser de sidste tre skoleår. I skoleåret 2015-2016 ligger de gennemsnitligt 0,8 over landsgennemsnittet. Karaktererne er hentet fra Undervisningsministeriets hjemmeside

  2016-2017 2015-2016 2014-2015
  Hele landet* 9. kl. FSA

9. kl. stand-punkt

9. kl. FSA

9. kl.

stand-punkt

9. klasse FSA

9.kl.

stand-punkt

Biologi 6.6 7.2** 8.4   8.1   9.0
Dansk læsning 6.8 7.8 7.8 7.1 7.9 6.8 7.7
Dansk mundtlig 7.9 8.8 8.6 8.8 7.9 9.3 8.3
Dansk retskrivning 7.0 8.4 8.6 8.4 8.6 9.2 8.7

Dansk skriftlig

6.5 7.0 8.2 8.3 7.9 7.9 7.9
Engelsk mundtlig 7.9 8.9 8.0 8.2 8.0 8.3 7.5
Engelsk skriftlig 7.2   8.5 8.4 7.9 8.2 8.0
Fysik/kemi 7.3 7.2** 8.0 8.0 8.9 7.5 7.9
Geografi 6.3 7.2** 8.4 8.0 7.8   8.6
Historie 7.8 7 8.3   7.8   8.7
Idræt 7.8 10 8.9 9.5 8.7 9.3 8.7
Kristendoms-kundskab 7.8 7.6 8.3   7.8   7.9

Matematisk

problemløsning

6.7 8.3 7.9 8.0 8.7 8.3 9.5
Matematiske færdigheder 7.0 8.0 8.2 8.1 8.4 8.7 9.0
Matematik mundtlig 7.2 5.7 8.0 5.7 8.2 9.0 8.6
Obligatorisk projektopgave 7.8     9.5   10.0  

*"Hele landet" er en gennemsnitskarakter af 9. klasses afgangsprøve for hele landet i skoleåret 2015-2016 (skoleåret 2016-2017 er endnu ikke offentliggjort)

**I skoleåret 2016-2017 er fagene fysik/kemi, biologi og geografi slået sammen til én fællesprøve

 

Karakterer 10. klasserne

Tabellen herunder med karakterer for vores 10. klasser de seneste tre år, viser at vores elever i skoleåret 2015-2016 gennemsnitligt fik 1,4 mere i karakter end landsgennemsnittet.

Karaktererne er hentet fra Undervisningsministeriets hjemmeside.

  2016-2017 2015-2016 2014-2015
  Hele landet* 10. kl. FS10

10. kl. stand-punkt

10. kl. FS10

10. kl.

stand-punkt

10. klasse FS10

10.kl.

stand-punkt

Dansk mundtlig 7.4 8.4 8.7 8.2 8.3 8.1 8.1

Dansk skriftlig

5.8 7.3 8.6 8.2 8.2 7.6 8.2
Engelsk mundtlig 7.3 7.9 8.5 7.7 8.2 8.5 7.9
Engelsk skriftlig 6.6 7.8 8.4 7.9 8.3 8.1 8.2
Fysik/kemi 7.8 8.1 8.6 8.4 8.8 8.0 8.5
Matematik mundtlig 6.5 8.1 8.5 8.6 8.7 8.1 8.4
Matematik skriftlig 6.3 8.9 8.6 8.6 9.2 8.2 8.6
Obligatorisk selvvalgt opgave 7.7     9.7   9.4  
Tysk mundtlig 6.3 6.9 7.2 7.4 7.0 6.9 7.5
Tysk skriftlig 6.4 7.8 7.9 6.7 7.6 7.6 7.6

*"Hele landet" er en gennemsnitskarakter af 10. klasses afgangsprøve for hele landet i skoleåret 2015-2016 (skoleåret 2016-2017 er endnu ikke offentliggjort)

 

Overgangsfrekvens

Overgangsfrekvensen angiver elever i procent, som fortsætter på videregående uddannelser, eller for 9. klassernes vedkommende fortsætter i grundskolen.

 

  2015 2016 2017
Klassetrin: 9.  10. 9. 10. 9. 10.
Uoplyst/ukendt       8%   4%
Grundskolen 40%   37%   37%  
Gymnasiale udd. 53% 88% 47% 90% 55% 88%
Erhvervsfaglige udd.   11%   7%   8%

Tallene er hentet fra Undervisningsministeriets hjemmeside