banner-fnf.jpg

Hjernefag

Historie, samfundsfag, kristendom

Tværfaglig undervisning i de tre fag 

I historie, samfundsfag og kristendomskundskab arbejder vi tværfagligt, da fagene har mange fælles emner og temaer. I løbet af året fordyber vi os i fem til seks emner, som samlet set dækker pensum i de tre fag, det kunne for eksempel være Israel/Palæstina-konflikten eller 1. og 2. verdenskrig.

Når vi arbejder med et emne, vil ét af fagene ofte have særligt fokus, men vi belyser emnet fra forskellige faglige vinkler, og eleverne vil derfor få en mere dybdegående forståelse af emnerne.

Det er en stor fordel for eleverne, hvis de kan se sammenhænge og drage paralleller på tværs af fagene. Faget er obligatorisk i 9. klasse.

Prøven i fagene er enkeltfaglig, hvilket vil sige, at man enten skal op i samfundsfag, historie eller kristendomskundskab.