banner-fnf.jpg

Hjernefag

FNF

Før-Nu-Foroven

FNF står for før, nu og foroven, og faget er en kombination af historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Fagene har mange tværfaglige emner, og det er en stor fordel for eleverne, hvis de kan se sammenhænge og drage paralleller på tværs af fagene. Faget er obligatorisk i 9. klasse.

I løbet af året fordyber vi os i fem til seks emner, som samlet set dækker pensum i de tre fag, det kunne for eksempel være Israel/Palæstina-konflikten eller 1. og 2. verdenskrig.

Når vi arbejder med et emne, vil ét af fagene ofte have særligt fokus, men vi belyser emnet fra forskellige faglige vinkler, og eleverne vil derfor få en mere dybdegående forståelse af emnerne.

Prøven i fagene er enkeltfaglig, hvilket vil sige, at man enten skal op i samfundsfag, historie eller kristendomskundskab.