banner-engelsk.jpg

Hjernefag

ENGELSK

Fra forståeligt til korrekt engelsk

I faget engelsk er det vigtigt, at eleverne fortsætter deres sproglige udvikling, både mundtligt og skriftligt. Eleverne er i centrum, og derfor er det dem, der skal snakke og dermed forbedre deres engelsk gennem varierede arbejdsformer. Fokus er forskelligt for den enkelte elev fra forståeligt engelsk til korrekt engelsk! Grundtanken er at give eleven lyst til sproget og bruge det aktivt både i undervisningen og i fritiden.

En af grundstenene er, at eleverne opnår forståelse for de forskellige kulturer i de engelsktalende lande, og at de kan drage paralleller til det danske samfund.

Grammatikken og skriftligheden er en stor del af undervisningen, og her er det vigtigt, at eleverne forstår forskelle og ligheder på det engelske og danske sprog.