banner-dansk.jpg

Hjernefag

DANSK

Faglige udfordringer på alle niveauer

I faget dansk arbejder vi ambitiøst og målrettet med at fremme elevernes oplevelse og forståelse af forskellige teksttyper. Det sker ved blandt andet at præsentere eleverne for forskellige genrer, tidsperioder, metoder og temaer. Derudover arbejdes der også intensivt med den sproglige og kommunikationsmæssige dimension i både skrift og tale.

Undervisningen veksles mellem forskellige arbejdsformer såsom dialogiske aktiviteter, selvstændigt arbejde, klassegennemgang og gruppesamarbejde. Eleverne præsenteres for forskellige værktøjer med it som et centralt element.

Gennem en solid faglighed forbereder vi eleverne til prøverne og til ungdomsuddannelserne.

Det er vigtigt i danskundervisningen, at alle elever møder faglige udfordringer, der passer til deres niveau.