banner-bio.jpg

Hjernefag

BIOLOGI/GEOGRAFI

Det grundlæggende for vores eksistens

Eleverne skal lære om de grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår. De skal tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget. I samarbejde med fysik/kemi skal eleverne videreudvikle naturfaglige kompetencer og viden, så de kan genkende, formulere og håndtere naturfaglige problemstillinger. Undervisningen veksles mellem forskellige arbejdsformer, og gennem en solid faglighed forberedes eleverne til prøverne og ungdomsuddannelserne.