banner-vaerelser.jpg

Om skolen

VÆRELSER

Drenge- og pigegange

Drenge og piger bor hver for sig på drengegange og pigegange.

Værelserne er meget forskellige, men det gælder for alle, at bad og toilet er fælles på gangene.

Langt de fleste værelser er 2-mandsværelser, men vi har også 3- og 4-mandsværelser.

 

Åbne gange hver aften

Hver aften er der åbne gange, hvilket betyder, at drenge og piger gerne må komme på besøg hos hinanden. Uden for dette tidsrum er det ikke tilladt at opholde sig på modsatte køns gang.

 

Værelsesbyt to gange om året

Vi bytter værelser og rumboer to gange om året. Det har vi gjort for at styrke elevernes sociale kompetencer.

Det har givet meget opmærksomhed fra andre skoler, som også er interesseret i ordningen. Lærere, forældre og elever har evalueret på værelsesbyttene og effekten heraf. Evalueringen viser, at et stort flertal af eleverne føler, at værelsesbyttene har været med til at udvikle deres åbenhed og respekt for andre.

”Overvejende er alle tre adspurgte grupper positivt stemt over for værelsesbyt som et redskab til at opnå større fællesskabsfølelse, tillid og tolerance.” Uddrag fra Selvevaluering af værelsesbyt