headimg-1.jpg

Om skolen

Spotklasser 

10. klasse med fordybelse, udfordring og udvikling

 

Spotklasse er et tilbud til dig, der gerne vil gå det ekstra stykke med din interesse. Det er en slags linje, men så alligevel ikke. For du har stadig plads til andre valgfag.

Det er en 10. klasse med færre boglige timer og mere tid til fordybelse i dit spotfag.

 

Optimale betingelser for din træning

Vores spotklasser får optimale betingelser med både tid, lærere, miljø og faciliteter, så de kan fordybe sig, blive udfordret og udvikle sig. Rent teknisk betyder det, at du har spotfag, mens de andre har tysk og fysik/kemi. Derudover bestemmer du på forhånd en del af dit valgfagsskema ved at vælge spotklasse. Er du fx i teamgymklassen, har du selvfølgelig teamgym i dit valgfagsskema også.

 

Spotklasser i skoleåret 2019/2020:

 

spotklasse.jpg

 

Hvis du ønsker at blive en del af en spotklasse, angives dette i indmeldelsen. Det er ikke bindende.

 

En del af det øvrige efterskoleliv

Som elev i en spotklasse er du stadig en del af gymnastikken, undervisningen og det sociale liv på Flemming Efterskole. Det er kun spotfagene, I har alene. I den boglige undervisning, gymnastikken, valgfagene, værelserne og måltiderne er alle elever blandet på kryds og tværs.