banner-okonomi.jpg

Ny Elev?

Flemming Efterskole - pris?

Der er mange forældre, der sender deres børn på efterskole, ganske enkelt fordi det er en investering i børnenes fremtid og udvikling – og ikke mindst en oplevelse for livet. Men det er selvfølge ikke gratis at give sit barn et efterskoleophold, selvom familien får offentlig elevstøtte. Efterskoleåret skal ses som en investering i dit barns fremtid, der på et enkelt år får mere med i bagagen, end man tør drømme om.

”Du skal være nogen, før du kan blive til noget” – de kendte ord er sigende for det, enhver efterskole arbejder hen imod. Det gælder naturligvis også for Flemming Efterskole. Læs med og bliv klogere på, hvad et efterskoleophold koster, samt hvad prisen dækker over.  

Hvad koster et efterskole ophold?

Der er flere forskellige faktorer, der er i spil, når prisen for et ophold skal udregnes. Blandt andet afhænger prisen af forældrenes indkomst og dermed den procentvise størrelse på tilskuddet fra staten. Når det er på plads, kan man begynde at beregne den egentlige pris på hele opholdet.

1.       Første betaling er et indmeldelsesgebyr på 600 kr., som du betaler ved indmeldelse, hvis barnet får en plads. Dette beløb refunderes ikke – men det koster ikke noget at stå på venteliste.

2.       Anden betaling er et depositum på 2500 kr. Du betaler dette ét år før skolestart. Beløbet dækker ved skader på materielle ting under efterskoleopholdet. Ved betaling af depositum fastholder du dig retten til en plads på Flemming Efterskole.

3.       Skolepenge er selve prisen på efterskoleopholdet og betales over 10 rater. Første rate betales 1. august ved skoleårets begyndelse og sidste rate betales den 1. maj.

4.       Ugeprisen på Flemming Efterskole i skoleåret 2019/2020 er 2495 kr. Staten yder en støtte på ca. 25-55 procent af forældrebetalingen. Den endelige pris afhænger dermed af statstilskuddet. Du kan læse meget mere om elevstøtten her.

Skolepengene dækker blandt andet følgende:

 

·         Undervisning

·         Kost & logi

·         Ekskursioner ud af huset

·         Arrangementer på skolen

·         Skitur

·         Opvisninger

·         Fodboldkampe

·         Håndboldkampe

·         Konkurrencegebyr eksempelvis ved teamgym og tumbling

·         Musical

·         Skoledragt

 

Hvad får eleverne for pengene?

Før I begynder at beregne pris på et efterskoleophold, er det vigtigt, at du overvejer, om et år på efterskole overhovedet er noget for dig. En efterskole er en slags kostskole, hvor du bor tæt sammen med de andre elever. Boformen kan variere fra skole til skole, men fælles for dem alle er, at man bor tæt side om side. Nogle finder det afskrækkende, men langt de fleste får det bedste år i deres liv, fordi man lærer folk at kende helt tæt på. Samtidig finder mange elever det både fantastisk og udfordrende at være væk hjemme fra, fordi de nu skal lære at klare sig selv og tage ansvar for deres egen hverdag.

Dermed er det ikke sagt, at efterskoleophold er lig med fri leg – tværtimod! Hverdagen er struktureret og tilrettelagt, så rammerne for opholdet er helt klare, og hver elev er sikker på at udvikle sig både fagligt, socialt og sportsligt.  

Foruden det faglige og sociale udbytte, efterskoleeleverne får med i rygsækken, er der også et element af almen dannelse. Når man bor mange mennesker tæt sammen, og man ikke kender hinanden fra starten, kræver det stor tålmodighed og respekt. På Flemming Efterskole bygger vi vores værdier på tryghed, tillid og tolerance. For at skabe de bedste forudsætninger for, at alle får et godt ophold, er det nødvendigt at fællesskabet fungerer. Men samtidig ligger der også en vigtighed i, at den enkelte elev får plads til at udfolde sig individuelt – dog altid med respekt og ansvar over for det fællesskab, eleverne indgår i.

Der er altså flere ting at overveje, når det kommer til et efterskoleophold – foruden prisen prisen. Hv-spørgsmål som hvornår, hvor, hvad og ikke mindst hvorfor kan være nyttige at stille sig selv og snakke om i familien, inden valget tages. Derfor kan du med fordel spørge dig selv: Hvornår skal opholdet være, hvor skal det være, hvad skal det indeholde af fag, aktiviteter og udfordringer, og hvorfor vil jeg overhovedet afsted? Flemming Efterskole er kun én ud af de 264 efterskoler i Danmark, som alle tilbyder noget forskelligt. Her kan du finde ud af, om Flemming Efterskole passer til dig.

 

Beregn pris på efterskole her

Her i prisberegneren kan du se, hvad du selv skal betale, det vil sige egenbetaling efter elevstøtten fra staten, for et efterskoleophold på Flemming Efterskole. Beregningen for skoleåret 2019/2020 skal tages med forbehold, da der kan ske ændringe.