banner-oftestilledesporgsmal.jpg

Ny Elev?

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvis I vil være sikre på en plads, er det bedst at melde sit barn ind 3-4 år før.

Hold øje med ledige pladser her.

Hvert år optages eleverne i den rækkefølge, de indmeldes. Samtidig reserverer vi et antal pladser til vores kommende 2. årselever. Når alle pladser er besat, opretter vi en venteliste.

Ventelisten opdeles i 9. og 10. klasse for henholdsvis piger og drenge samt i skolens valgfag, som er spring, rytme, tumbling, teamgym, dans, grand prix rytme, fodbold og musik. Optaget fra venteliste til en plads på skolen foregår efter en vægtet vurdering af elevholdets endelige sammensætning ud fra de førnævnte ventelister.

Vi kan derfor ikke oplyse dig om antal og nummer på ventelisten, da det alligevel ikke giver et reelt billede, fordi der er mange forskellige parametre, der spiller ind.

Vi ved, det kan være frustrerende at stå på venteliste, men vi gør, hvad vi kan for at holde jer opdateret.

Vi tilbyder ud over de store fokusfag (spring, teamgym, powertumbling, rytme, grand prix rytme, dans, fodbold, race og musik) en række mindre valgfag, som varierer fra år til år afhængig af lærersammensætningen. Skoleåret inddeles i tre perioder, dvs. at vi skifter valgfag to gange på et skoleår, så du får mulighed for at prøve noget forskelligt.

Blandt de almindelige valgfag kan nævnes håndbold, e-sport, dobbeltminitrampolin, drama, nørdematematik, løb, debatcafé, fodbold for sjov, tegning, sang, guitar, klaver og meget mere.

Læs mere om vores valgfag her.

Spotklasser

...er kun for 10. klasser, og spotklassen er et tilvalg af ekstra træning i ét af vores spotklassefag (tumbling, teamgym, fodbold, spring-fodbold eller spring-race) og samtidig et fravalg af tysk og fysik/kemi.

Se alle spotklasserne her


Fokusfag

...er for alle elever, og der er ni forskellige fokusfag at vælge imellem. Du skal vælge minimum ét fokusfag, som du fordyber dig ekstra meget i. Du bruger to ud af dine otte valgfagstimer om ugen på fokusfaget, som du har hele året.

Se alle fokusfag her


Valgfag

...er bare valgfag og er også for alle elever :-) Udbuddet af valgfag varierer fra år til år afhængig af årstid og lærersammensætning. Du skal vælge de valgfag, du har lyst til at prøve af. Du kan vælge nye valgfag to gange i løbet af året, så der er tre valgfagsperioder i alt.

Se alle valgfag her

Du behøver ikke at have lavet gymnastik før, du begynder på skolen, men det er meget vigtigt, at du har viljen og lysten til det. Gymnastikken fylder meget på Flemming Efterskole med minimum tre obligatoriske timer om ugen, og for mange af vores elever fylder det mere, fordi det er deres store interesse.

Vi har ingen linjer, men der er til gengæld rig mulighed for at kombinere dine interesser.

Vælg mellem spring, teamgym, rytme, grandprix, dans, powertumbling, fodbold, race og musik.

Du sammensætter selv dit valgfagsskema. Du kan vælge at fylde dit skema op med gymnastik eller at sammensætte dit skema, så du har flere forskellige valgfag.

Spring-fodboldklassen, Fodboldklassen, Teamgymklassen, Tumblerklassen og Spring-raceklassen er særlige tilbud til dem, der brænder ekstra meget for deres sport. De har ekstra træning på skemaet inden for enten tumbling, teamgym, spring og/eller fodbold, men de har samtidig muligheden for at vælge andre valgfag som for eksempel musik eller håndbold.

Du sammensætter selv dit valgfagsskema. Du kan vælge at fylde dit skema op med gymnastik eller at sammensætte dit skema, så du har flere forskellige valgfag.

Eleverne skifter værelser to gange i løbet af året. Det gør vi for at styrke elevernes sociale kompetencer. Lærere, forældre og elever har evalueret på værelsesbyttene og effekten heraf. Evalueringen har vist, at et stort flertal af eleverne føler, at værelsesbyttene har været med til at udvikle deres åbenhed og respekt for andre.

Vi bruger det altså som et redskab til at opnå større fællesskabsfølelse, tillid og tolerance.

Se en video om vores værelsesbyt

Man må meget gerne være dygtig på Flemming Efterskole, og man skal ville blive dygtigere.

Skolens forsikring dækker ved uheld i undervisningen. Jeres egen familieforsikring skal dække ved uheld i fritiden, hvis eleven ødelægger noget på skolen samt ved indbrud på elevværelser, eller eleven får noget stjålet.

Derfor anbefaler vi, at man tegner en familieforsikring, hvis man ikke allerede har en.

Prisen på et efterskoleophold afhænger af forældrenes indkomst og dermed hvor stort et statstilskud I kan få. Beregn din pris her.

Ugeprisen er i skoleåret 2019/2020 er 2495 kr.

Læs mere om økonomi her

Staten yder en støtte på ca. 25-55 procent af forældrebetalingen. Så den endelige pris afhænger af statstilskuddet. Læs mere om elevstøtte her.

Skoleåret er inddelt i tre perioder, og skemaet varierer meget efter tid på året. For eksempel fylder gymnastikken mest i marts/april, mens det boglige fylder mest i efteråret.

Nej, vi tilbyder ikke specialundervisning. Alle elever optages på normale vilkår på Flemming Efterskole.

Ja vi afholder camps i de fleste skoleferier.

Se mere om vores camps her.

Det er en stor udgift at have flere børn på efterskole på samme tid. Derfor kan vi give søskenderabat.

Har du et andet barn på en anden efterskole samtidig, kan du også ansøge om særligt tilskud.

Du kan ansøge på info@flemmingefterskole.dk efter du har sendt en ansøgning, og tilskuddet gives efter en individuel vurdering.

Ønsker du at leje vores gode faciliteter til en weekendtræning eller kunstgræsbanen til en kamp eller træning, skal du kontakte Maj Bukhave: mb@flemmingefterskole.dk


I skoleåret 20/21 har vi 224 elever.

Fordelingen mellem drenge og piger er et lille overtal af piger. Vi bestræber os hvert år på at nå 50-50.