banner-oftestilledesporgsmal.jpg

Ny Elev?

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvis I vil være sikre på en plads, er det bedst at melde sit barn ind 3-4 år før. Der er pt. ingen ledige pladser til piger for skoleårene 2018-2019, 2019-2020 og 2020-2021.

Hold øje med ledige pladser her.

Hvert år optages eleverne i den rækkefølge, de indmeldes. Samtidig reserverer vi et antal pladser til vores kommende 2. årselever. Når alle pladser er besat, opretter vi en venteliste.

Ventelisten opdeles i 9. og 10. klasse for henholdsvis piger og drenge samt i skolens profilfag, som er gymnastik, fodbold, håndbold og musik. Optaget fra venteliste til en plads på skolen foregår efter en vægtet vurdering af elevholdets endelige sammensætning ud fra de førnævnte ventelister. Vi kan derfor ikke oplyse dig om dit nummer på ventelisten.

Lige nu har vi alt optaget på pigesiden de næste tre årgange. Husk at være ude i god tid, hvis I vil være sikre på at få en plads. Vi anbefaler, at man melder sit barn ind 3-4 år før skolestart.


2018-2019:

9. kl.10. kl.
Pige:Alt optagetAlt optaget
Dreng:Få ledige pladserFå ledige pladser


2019-2020:

9. kl.10. kl.
Pige:Alt optagetAlt optaget
Dreng:Ledige pladserLedige pladser

2020-2021:

9. kl.10. kl.
Pige:Alt optagetAlt optaget
Dreng:Ledige pladserLedige pladser

De efterfølgende er årgange er der stadig ledige pladser

Vi tilbyder ud over de store valgfag (performancespring, teamgym, powertumbling, rytme, grand prix rytme, dance, håndbold, fodbold og musik) en række mindre valgfag, som varierer fra år til år afhængig af lærersammensætningen. Skoleåret inddeles i tre perioder, dvs. at vi skifter valgfag to gange på et skoleår, så du får mulighed for at prøve noget forskelligt.

Blandt de almindelige valgfag kan nævnes drama, nørdematematik, løb, debatcafé, nørde-håndredskab, fodbold for sjov, idræt, natur og udeliv, tegning, sang, guitar, klaver og meget mere.

Læs mere om vores valgfag her.

Du behøver ikke at have lavet gymnastik før, du starter, men det er meget vigtigt at du har viljen og lysten til det. Gymnastikken fylder meget på Flemming Efterskole med min. tre obligatoriske timer om ugen, og for mange af vores elever fylder det mere, fordi det er deres store interesse.

Vi har ingen linjer, men der er til gengæld rig mulighed for at kombinere dine interesser.

Vælg mellem spring, teamgym, rytme, grandprix, dance, powertumbling, fodbold, håndbold og musik.

Du sammensætter selv dit valgfagsskema. Du kan vælge at fylde dit skema op med gymnastik eller at sammensætte dit skema, så du har flere forskellige valgfag.

Spring-fodboldklassen og Tumblerklassen er et særligt tilbud til dem, der brænder ekstra meget for deres sport. De har ekstra meget træning inden for enten tumbling eller spring og fodbold, men de har samtidig muligheden for at vælge andre valgfag, fx musik eller håndbold.

Du sammensætter selv dit valgfagsskema. Du kan vælge at fylde dit skema op med gymnastik eller at sammensætte dit skema, så du har flere forskellige valgfag.

Se skemaeksempler her.

Eleverne skifter værelser to gange i løbet af året. Det har vi gjort for at styrke elevernes sociale kompetencer. Lærere, forældre og elever har evalueret på værelsesbyttene og effekten heraf. Evalueringen har vist, at et stort flertal af eleverne føler, at værelsesbyttene har været med til at udvikle deres åbenhed og respekt for andre.

Vi bruger det altså som et redskab til at opnå større fællesskabsfølelse, tillid og tolerance.

Se en video om vores værelsesbyt

Man må meget gerne være dygtig på Flemming Efterskole, og man skal ville blive dygtigere.

Skolens forsikring dækker ved uheld i undervisningen. Jeres egen familieforsikring skal dække ved uheld i fritiden, hvis eleven ødelægger noget på skolen samt ved indbrud på elevværelser, eller eleven får noget stjålet.

Derfor anbefaler vi, at man tegner en familieforsikring, hvis man ikke allerede har en.

Prisen på et efterskoleophold afhænger af forældrenes indkomst og dermed hvor stort et statstilskud I kan få. Beregn din pris her.

Ugeprisen er i skoleåret 2018-2019 er 2445 kr.

Staten yder en støtte på ca. 25-55% af forældrebetalingen. Så den endelige pris afhænger af statstilskuddet. Læs mere om elevstøtte her.

Skoleåret er inddelt i tre perioder, og skemaet varierer meget efter tid på året. Fx. fylder gymnastikken mest i marts/april, mens de boglige fylder mest i efteråret.

Se skemaeksempler her.

Nej, vi tilbyder ikke specialundervisning. Alle elever optages på normale vilkår på Flemming Efterskole.

Ja, vi afholder i 2018 to camps:

2.-4. juli: Flemming springcamp 8-11 år

4.-6. juli: Flemming Camp 12-15 år

Se mere om vores camps her.

Det er en stor udgift at have flere børn på efterskole på samme tid. Derfor giver vi søskenderabat.

Ved to eller flere børn på Flemming Efterskole på samme tid, giver vi 10% rabat pr. år pr. barn.

Har du et andet barn på en anden efterskole samtidig med, at dit barn går på Flemming Efterskole, giver vi 2500 kr. i rabat.