headimg-1.jpg

Info til kommende elever

Infomøde

Infomøde er et informationsmøde for den kommende årgang, der starter i august.

 

Infomøde for årgang 20/21 finder sted:

Torsdag d. 12. marts 2020 kl. 18-21

 

Den kommende årgang inviteres via mail cirka et måned før. Både eleven og forældre skal deltage. Der afholdes kun ét møde. Ved afbud kan information tilsendes, men det er ikke lige så dækkende. Har I mod forventning ikke modtaget invitationen, kontakt os hurtigst muligt på info@flemmingefterskole.dk

Program for Infomødet

17.45: Mulighed for rundvisning, for dem der ønsker det

18.00: Ankomst og registrering

18.30: Samling i hal 2 (idrætshallen)

Velkomst og tale ved forstander Ole Vind

Info ved lærere i grupper

Opvisning ved elevholdet 19/20

21.00: Tak for i aften

Hvad sker der på Infomødet?

På infomødet vil I møde både ledelse og lærere, og vi fortæller mere detaljeret om dit kommende efterskoleår:

- Hvad får man ud af et efterskoleår på Flemming Efterskole?

 - Hvad vil det sige at være elev på Flemming?

- Hvad kræver det af dig?

- Hvad kræver det af dine forældre?

- Hvad gør vi som efterskole for at det lykkes? Fagligt, socialt og fysisk.

- Hvad er gymnastikken på Flemming og hvad bruger vi den til?

- Hvad er fokusfag og valgfag?

- Information om betalinger og statsstøtte.

- Hvordan foregår samarbejdet mellem forældre og skole?

- Hvad er en mentorlærer?

- Hvad er årets gang?

- Hvordan er hverdagen på Flemming?

- Hvad er skolens hovedregler?

- Hvad skal du have med på efterskole?