headimg-1.jpg

Info til kommende elever

Infomøde

 

Infomødet finder sted en hverdagsaften i marts, før du skal starte på Flemming Efterskole.

Her møder du alle dine kommende efterskolevenner og bliver bombarderet med information fra både forstander og lærere. Derudover skal I selvfølgelig se elevernes opvisning.

Op til informationsmødet modtager i mails med invitation og links til oplysningsskema, som I skal udfylde, samt et statsstøtteskema.

 

Hvad sker der på Infomødet?

På infomødet vil I møde både ledelse og lærere, og vi fortæller mere detaljeret om dit kommende efterskoleår:

- Hvad får man ud af et efterskoleår på Flemming Efterskole?

 - Hvad vil det sige at være elev på Flemming?

- Hvad kræver det af dig?

- Hvad kræver det af dine forældre?

- Hvad gør vi som efterskole for at det lykkes? Fagligt, socialt og fysisk.

- Hvad er gymnastikken på Flemming og hvad bruger vi den til?

- Hvad er fokusfag og valgfag?

- Information om betalinger og statsstøtte.

- Hvordan foregår samarbejdet mellem forældre og skole?

- Hvad er en mentorlærer?

- Hvad er årets gang?

- Hvordan er hverdagen på Flemming?

- Hvad er skolens hovedregler?

- Hvad skal du have med på efterskole?