headimg-1.jpg

Info til kommende elever

Infomøde

 

Infomøde er et informationsmøde for den kommende årgang, der starter i august.

 

Det afholdes en hverdagsaften i marts måned før skolestart. Den kommende årgang inviteres via mail cirka et måned før. Både eleven og forældre skal deltage. Der afholdes kun ét møde. Ved afbud kan information tilsendes, men det er ikke lige så dækkende.

Hvad sker der på Infomødet?

På infomødet vil I møde både ledelse og lærere, og vi fortæller mere detaljeret om dit kommende efterskoleår:

- Hvad får man ud af et efterskoleår på Flemming Efterskole?

 - Hvad vil det sige at være elev på Flemming?

- Hvad kræver det af dig?

- Hvad kræver det af dine forældre?

- Hvad gør vi som efterskole for at det lykkes? Fagligt, socialt og fysisk.

- Hvad er gymnastikken på Flemming og hvad bruger vi den til?

- Hvad er fokusfag og valgfag?

- Information om betalinger og statsstøtte.

- Hvordan foregår samarbejdet mellem forældre og skole?

- Hvad er en mentorlærer?

- Hvad er årets gang?

- Hvordan er hverdagen på Flemming?

- Hvad er skolens hovedregler?

- Hvad skal du have med på efterskole?