Afgangsprøver og karakterer

Her kan du se mere om, hvordan vores elever klarer sig efter et år på Flemming Efterskole.

Hverdag På FE0063
Hverdag På FE0061
Hverdag På FE0029

Afgangsprøver - garanti for høj faglighed

På Flemming Efterskole giver vi dig redskaberne til et godt resultat ved afgangsprøverne.

I 9. klasse går vores elever til folkeskolens afgangsprøve i mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk samt i de to fag, som udtrækkes fra ministeriet.

I 10. klasse tilbyder vi afgangsprøver i dansk, engelsk, matematik, tysk og fysik/kemi.

I spotklasserne:

Fodboldklassen

Spring-fodboldklassen

Teamgymklassen

Tumblerklassen

tilbyder vi afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik. Der er mulighed for at fravælge afgangsprøver i 10. klasse. Hvis du er interesseret i det, anbefaler vi, at du tager en snak med os om det inden. 

Se vores karakterer her

Karakterer

Over landsgennemsnittet

Som nedenstående billede fra Uddannelsesstatistik.dk viser, lå vores elever i 2018/2019 0,2 over landsgennemsnittet og 0,4 over kommunegennemsnittet.

Gennemsnittet for prøvekarakter i 9. klasse på alle efterskoler i 2018/2019 var 6,7.

Karaktergennemsnit - 10. klasserne

Tabellen i filen herunder viser karakterergennemsnit for vores 10. klasser de seneste tre år. Karaktererne er hentet fra

Undervisningsministeriets hjemmeside

Download PDF

Karaktergennemsnit - 9. klasserne

Tabellen i filen herunder viser karakterergennemsnit for vores 9. klasser de seneste tre år. Karaktererne er hentet fra

Undervisningsministeriets hjemmeside

Download PDF

Overgangsfrekvens

Overgangsfrekvensen angiver elever i procent, som fortsætter på videregående uddannelser, eller for 9. klassernes vedkommende fortsætter i grundskolen.